Юлия Владимировна Галюк

Юлия Галюк VIP

Специализация: Игротехники Бизнес-тренеры Психотерапевт

Город: Киев

Телефон: +38 (093) 727 00 99

E-mail: mgg0976645855@gmail.com

Сайт: http://bizgame.top/

2639

Соцсети:

Поделиться в соцсетях

Соцсети:

Поделиться в соцсетях

Подробная информация

Проєкт «Ігри в освіту» від «Академії гри» – впровадження сертифікованих трансформаційних (коучингових) прикладних ігор для дітей та підлітків в освітніх закладах з метою ефективного розвитку soft skills («мꞌяких» або «гнучких» навичок), покращення показників успішності та зацікавленості учнів тощо.
Наш проєкт вже активно втілюється в навчальних закладах, центрах позашкільної освіти, таборах для підлітків Києва та Київської області, зокрема, в школі «Афіни».
Проєкт включає в себе:
- забезпечення закладу комплектом розроблених ігор (українською, російською або англійською мовами) від «Академії гри» з консультуванням по впровадженню та методичним супроводом;
- навчання фахівців від закладу методиці проведення ігор (в тому числі в онлайн-форматі) – підготовка ігропрактиків;
- відкриття на базі закладу ігрового клубу, де за допомогою прикладних ігор, налагоджується ефективна комунікація в трикутнику: «батьки-діти-педагоги».
Впровадження прикладних ігор гарантує закладу результативний розвиток учнів/вихованців, покращення їх навчальних досягнень, мотивації, продуктивності при мінімізації зусиль з боку педагогічного колективу та адміністрації; відкриває перед закладом широкі можливості надання додаткових послуг та збільшення прибутку; забезпечує професійне зростання педагогічного колективу, сприяє формуванню дієвої команди та розвитку бренду закладу.Проект «Игри в образование» от «Академии игры» – внедрение сертифицированных трансформационных (коучинговых) прикладных игр для детей и подростков в образовательных учреждениях с целью эффективного развития soft skills («мягких» или «гибких» навыков), улучшение показателей успеваемости и заинтересованности учеников в том числе.
Наш проект уже активно реализовывается в учебных заведениях, центрах внешкольного образования, лагерях для подростков Киева и Киевской области, например, в школе «Афины».
Проект включает в себя:
- обеспечение заведения комплектом разработанных игр (на украинском, русском или английском языке) от «Академии игры» с предоставлением консультацийпо внедрению и методическим сопровождением;
- обучение специалистов от заведения методике проведения игр (в тому числе, и в онлайн-формате) – подготовка игропрактиков;
- открытие на базе заведения игрового клуба, где с помощью прикладных игр, налаживается эффективная коммуникация в треугольнике: «родители-дети-педагоги».
Внедрение прикладных игр гарантирует заведению результативное развитие учеников/воспитанников, улучшение их учебных достижений, мотивации, продуктивности при минимизации усилий со стороны педагогического коллектива и админситрации; открывает перед заведением широкие возможности предоставления дополнительных услуг и увеличения прибыли; обеспечивает профессиональное развитие педагогического колектива, способствует формированию деятельной команды и развитию бренда заведения.

Сертификаты

Статьи


КОММЕНТАРИИ


ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Чтобы оставить комментарий Вам необходимо войти в систему либо зарегистрироваться


Зарегистрироваться Войти